Zoom programında kullanılan bazı terimlerin Türkçe karşılığı

Salgından sonra özellikle eğitimde ders yapmak ve aynı zamanda toplantı yapmak için ve yine siyasette ve sivil toplum kuruluşlarında toplantı yapmak için Zoom programı çok kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Bu haberimizde sizlere Zoom Programında kullanılan bazı terimlerin Türkçe karşılıklarını paylaşacağız.

 • Join a meeting: Bir toplantıya katılın.
 • Sign in: Giriş yapın / Oturum açın.
 • Sign up: Kayıt olun.
 • Enter your email: Email adresinizi girin.
 • Enter your password: Şifrenizi girin.
 • Forgot? : Unuttunuz mu?
 • Keep me signed in: Oturumu açık tutun.
 • Sign in with…: ….. bilgileri ile giriş yapın.
 • Connecting: Bağlanıyor.
 • Home: Ana sayfa.
 • Chat: Sohbet.
 • Admit: Kabul edin. ( Derse alın. )
 • Meetings: Toplantılar.
 • Contacts: Bağlantılar.
 • New meeting: Yeni toplantı.
 • Join: Katılın.
 • Schedule: Toplantı ayarlayın.
 • From: ….saatinden.
 • To:….. saatine kadar.
 • Share screen: Ekranınızı paylaşın.
 • Start: Toplantı başlangıcı.
 • Duration: Toplantı süresi.
 • Recurring meeting: Tekrar eden toplantı.
 • Generate automatically: Otomatik olarak üret.
 • ID ( Identity ) : Kimlik.
 • Personal meeting ID: Kişiye özel toplantı kimliği.
 • Password / Passcode: Şifre.
 • Require meeting password: Toplantı için şifre istensin.
 • Video on: Görüntü açık.
 • Video off: Görüntü kapalı.
 • Host: Toplantı sahibi.
 • Participants: Katılımcılar.
 • Calendar: Takvim.
 • Add to calendar: Takvime ekleyin.
 • Cancel: İptal et.
 • Time zone: Zaman dilimi.
 • Advanced options: İleri ayarlar.
 • Enable waiting room: Bekleme odası olsun.
 • Enable join before host: Toplantı sahibinden önce toplantıya katılım olsun.
 • Mute Participants upon entry: Katılımcılar sessiz modda giriş yapsınlar.
 • Automatically record meeting on the local computer: Bilgisayarınıza toplantıyı otomatikmen kaydedin.
 • Copy invitation: Toplantıya davet linkini kopyalayın.
 • Edit: Düzeltme yapın.
 • Repeat: Toplantı tekrar etsin.
 • None: Hiçbir zaman.
 • Every Day: Her gün.
 • Every Week: Her hafta.
 • Every 2 weeks: İki haftada bir.
 • Every Month: Her ay.
 • Every Year: Her yıl.
 • Add invitees via: ….yoluyla toplantı daveti gönderin.
 • Copy to Clipboard: Panoya kopyalayın.
 • Security: Güvenlik.
 • Mute: Sessize alın.
 • Unmute: Sesi açın.
 • End meeting: Toplantıyı bitirin.
 • Leave meeting: Toplantıdan ayrılın.
 • Delete: Silin.
 • Done: Tamamlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir