MEB, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu Yayımladı

05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır.

Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.


Başvuru Tarihleri 11-20 Ocak 2021


Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati

Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)


Sınav Ücreti 150,00 TL


Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 05 Mart 2021


Sınav Giriş Belgesi, 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden
alınabilecektir.

DİKKAT! Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri
Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri
a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.
c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat
Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Aday Başvuru İşlemleri
a) Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması
veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması halinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.
b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.
c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 11-21 Ocak 2021 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

ç) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.
d) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları
a) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yazılı olarak yapılacak “Mesleki Yeterlilik Sınavına” tabi tutulacaklardır.
b) Mesleki Yeterlilik Sınav konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

Öğretmen Kılavuzu 2021

Ek-1

Ek-2

Ek-3

http://www.meb.gov.tr/yurt-disinda-gorevlendirilecek-ogretmenleri-secme-sinavi-kilavuzu-2021/duyuru/22206/tr

http://www.meb.gov.tr/yurt-disinda-gorevlendirilecek-ogretim-uyesiogretim-gorevlisiokutman-secme-sinavi-kilavuzu-2021/duyuru/22208/tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir