Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı Hazırlandı

(1) Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile müşterek olarak hazırlamış olduğu “Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir.

(2) Belgede üstün zekalı ve yetenekli bireylerin erken aşamalarda tespiti; bütün kademelerde zihinsel, akademik, sosyal, duygusal gelişim ihtiyaçlarını karşılayan bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş ve ileri düzeyli öğretim ortamlarının oluşturulması…

(3) …bu bireylerin milletimizin ve insanlığın geleceğine katkı sağlayabilecek biçimde kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarını temin etmek ve beyin göçünün önüne geçebilmek amacıyla istihdam olanaklarının geliştirilmesi hususlarına yönelik öneriler ortaya konulmuştur.

(4) Ayrıca Belgede sürecin her aşamasında ihtiyaç duyulacak nitelikli öğretim kadrosu ve insan kaynağının yetiştirilmesinin yanı sıra uygulamaların en etkili ve istikrarlı biçimde yürütülebilmesi için gerekli kurumsal yapılanmaya yönelik temel önerilere yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir