Okul öncesinde yüz yüze eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı bir hafta önce okul öncesinde yüz yüze eğitim yapılacağını duyurmuştu fakat görülen lüzum üzerine tekrar yüz yüze eğitime ara verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 81 İl müdürlüklerine yazdığı resmî yazı ile detayları duyurdu.


Covid-19 salgını sürecinde ilgi (a) yazı ile resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmî ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.
Yüz yüze eğitimlerle ilgili valiliklerden alınan geri bildirimler sonucunda resmi anaokulu ve ana sınıfları için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:


• Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” doğrultusunda Covid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak gerektiğinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak ilgi (a) yazıda belirtilen 04 Ocak 2021 tarihine kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.


• Diğer taraftan Covid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il / ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kurumlarda da uzaktan eğitime geçilecektir.


• Uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi (c) yazı ile belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim yapılacaktır.


• Bir kurumdaki eğitim tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacak, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacaktır.


• Uzaktan eğitim yapılacak olan kurumlar, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili okul ve öğretmenlere resmî yazı ile duyurulacaktır.


• İlgi (b) yazı gereği, uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir.


• Uzaktan eğitim yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamaları okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemler ilgi (d) yazı doğrultusunda yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir