Selçuk Üniversitesi 67 İşçi Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 67 (altmışyedi) Sürekli işçi alınacaktır.
MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 67 Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
GENEL ŞARTLAR

 1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş
  Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
  meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
  feshedilecektir.
 4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
  durumu olmaması gerekir.
 5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
  yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır.
  Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını
  taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması
  (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi
  durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  ÖZEL ŞARTLAR
  HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 8. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık
  sorunu bulunmamak,
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almıyor olmak,
 10. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),
 11. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak,
 12. Bu hizmet türünde istihdam edilecek personelin öğrenim düzeyi; “Ortaöğretim
  kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı
  dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık
  bakım teknisyenliği dallarından” birinden mezun olması şartı aranacaktır.
 13. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 14. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.
  KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 15. Kura işlemi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak ve Esaslar
  Hakkında Yönetmelik’in Geçici 6. Maddesine” göre 03/11/2020 tarihinde saat 10:00’da Selçuk
  Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir
  değişiklik olması durumunda www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
 16. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları
  www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.
  BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
 17. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
  Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
 18. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
 19. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak
  ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.
  Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün
  internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 19/10/2020 – 23/10/2020
  tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr
  internet adresi üzerinden yapılacaktır. 8155/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir