ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında adedi ve görev yeri aşağıda belirtilen çalışmalarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında adedi ve görev yeri aşağıda belirtilen çalışmalarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır.
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında proje süresince istihdam edilecek sözleşmeli personelden, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 yılı KPSS (B) grubu (lisans düzeyi) KPSSP3 puan sıralaması yapılarak, Restoratör unvanlı pozisyon için sadece m e s l e k i uygulama sınavıyla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA YERLERİ VE ADETLERİ

ARKEOLOG (162)
SIRA İLİ GÖREV YERİ ADET 1 ANKARA Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 8 TOPLAM 8
SIRAİLİKAZI PROJESİ ALANIADET
1ADANAAnavarza (Anazarbos) Antik Kenti4
2ADIYAMANPerre Antik Kenti3
3AFYONAmorıum Antik Kenti1
4AKSARAYAşıklı Höyük3
5ANTALYAAspendos Antik Kenti4
6ANTALYAPhaselis Antik Kenti3
7ANTALYAAlanya Kalesi1
8ANTALYAPerge Antik Kenti4
9ANTALYAPatara Antik Kenti2
10ANTALYASide Antik Kenti2
11AYDINMagnesia Antik Kenti4
12AYDINTralleis Antik Kenti4
13AYDINNysa Antik Kenti3
14AYDINAlabanda Antik Kenti3
15BALIKESİRKyzikos Antik Kenti3
16BİTLİSAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı2
17BURDURKibyra Antik Kenti2
18BURSAİznik Roma Tiyatrosu4
19ÇANAKKALEAlexandria Troas Antik Kenti4
20ÇANAKKALEAssos Antik Kenti1
21ÇANAKKALEParion Antik Kenti2
22ÇANAKKALETroya2
23ÇORUMAlacahöyük4
24DENİZLİBeycesultan Höyüğü3
25DENİZLİLaodikeia Antik Kenti2
26DENİZLİTripolis Antik Kenti1
27DİYARBAKIRZerzevan Kalesi1
28DİYARBAKIRİç Kale Artuklu Sarayı2
 
29DÜZCEPrusias Ad Hypium3
30ELAZIĞHarput İç kale1
31ESKİŞEHİRKaracahisar Kalesi1
32GAZİANTEPZeugma Antik Kenti1
33ISPARTAPisidia Antiokheia Antik Kenti3
34ISPARTASeleukeia Sidera Antik Kenti3
35İZMİRMetropolis Antik Kenti5
36İZMİRPhokaia (Foça)2
37İZMİRLimantepe4
38İZMİRTeos Antik Kenti3
39KARABÜKHadrianopolis Antik Kenti3
40KAYSERİKültepe3
41KONYAÇatalhöyük5
42KÜTAHYAAizonai Antik Kenti3
43MANİSAAigai Antik Kenti4
44MARDİNDara Antik Kenti3
45MERSİNUzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti4
46MERSİNKelenderis Antik Kenti4
47MERSİNAnemurium Antik Kenti1
48MUĞLAKaunos Antik Kenti3
49MUĞLATlos Antik Kenti4
50MUĞLABeçin Kalesi1
51MUĞLAStratonikeia/Lagina Antik Kenti2
52MUĞLAKnidos Antik Kenti2
53ORDUKurul Kalesi3
54SİNOPBalatlar Kilisesi1
55ŞANLIURFAKarahantepe-Göbeklitepe3
56UŞAKBlaundus Antik Kenti4
57YALOVAÇobankale1
TOPLAM 154
MÜZE ARAŞTIRMACISI (39) SIRA İLİ GÖREV YERİ ADET 1 ANKARA Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 3 TOPLAM 3
 
SIRAİLİKAZI PROJESİ ALANIADET
1AFYONAmorıum Antik Kenti3
2ANTALYAPhaselis Antik Kenti1
3ANTALYAAlanya Kalesi3
4ANTALYAOlympos Antik Kenti1
6AYDINTralleis Antik Kenti1
7AYDINNysa Antik Kenti1
8BİTLİSAhlat Selçuklu Meydan Mezarlığı5
9BURSAİznik Roma Tiyatrosu1
10DİYARBAKIRİç Kale Artuklu Sarayı2
11EDİRNEYenisaray4
12ELAZIĞHarput İçkale2
13ESKİŞEHİRKaracahisar Kalesi3
14GAZİANTEPZeugma Antik Kenti1
15MUĞLABeçin Kalesi1
16MUĞLAKaunos Antik Kenti1
17SİNOPBalatlar Kilisesi3
18YALOVAÇobankale3
TOPLAM36
RESTORATÖR (47) SIRA İLİ KAZI PROJESİ ALANI ADET 1 ADANA Anavarza (Anazarbos) Antik Kenti 1 2 AFYON Amorıum Antik Kenti 1 3 AKSARAY Aşıklı Höyük 1 4 ANTALYA Aspendos Antik Kenti 1 5 ANTALYA Phaselis Antik Kenti 1 6 ANTALYA Alanya Kalesi 1 7 ANTALYA Perge Antik Kenti 1 8 AYDIN Magnesia Antik Kenti 1 9 AYDIN Nysa Antik Kenti 1 10 AYDIN Alabanda Antik Kenti 1 11 BALIKESİR Kyzikos Antik Kenti 1 12 BURDUR Kibyra Antik Kenti 1 13 BİTLİS Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı 2 14 BURSA İznik Roma Tiyatrosu 1 15 ÇANAKKALE Alexandria Troas Antik Kenti 1 16 ÇORUM Alacahöyük 1 17 DENİZLİ Beycesultan Höyüğü 1 18 DENİZLİ Laodikeia Antik Kenti 2 19 DENİZLİ Tripolis Antik Kenti 1 20 DİYARBAKIR İç Kale Artuklu Sarayı 1 21 DÜZCE Prusias Ad Hypium Antik Kenti 1 22 EDİRNE Yenisaray 1 23 ELAZIĞ Harput İçkale 1 24 ISPARTA Pisidia Antiokheia Antik Kenti 1 25 İZMİR Metropolis Antik Kenti 1 26 İZMİR Limantepe 1 27 KARABÜK Hadrianopolis Antik Kenti 1 28 KAYSERİ Kültepe 1 29 KONYA Çatalhöyük 1 30 KÜTAHYA Aizonai Antik Kenti 1 31 MANİSA Aigai Antik Kenti 1 32 MARDİN Dara Antik Kenti 1 33 MERSİN Uzuncaburç/Diocaesarea Antik Kenti 1 34 MERSİN Kelenderis Antik Kenti 1 35 MERSİN Silifke Kalesi 1 36 MUĞLA Euromos Antik Kenti 1 37 MUĞLA Kaunos Antik Kenti 1 38 MUĞLA Tlos Antik Kenti 1 39 MUĞLA Knidos Antik Kenti 1 40 MUĞLA Stratonikeia/Lagina Antik Kenti 1 41 ORDU Kurul Kalesi 1
42SİNOPBalatlar Kilisesi1
43ŞANLIURFAKarahantepe-Göbeklitepe1
44UŞAKBlaundus Antik Kenti1
45YALOVAÇobankale1
TOPLAM47
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartlan taşımak.
 2. Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 3. Başvuracak          adayların        durumunun; 657       sayılı        Devlet        Memurları      Kanununun     4/B           maddesi                       kapsamında              “Bu          şekilde

istihdam            edilenler,          hizmet    sözleşmesi          esaslarına            aykırı           hareket   etmesi               nedeniyle kurumlarınca            sözleşmelerinin  feshedilmesi

veya sözleşme         dönemi içerisinde    Cumhurbaşkanı            kararı             ile  belirlenen       istisnalar                      hariç     sözleşmeyi               tek    taraflı         feshetmeleri

halinde, fesih         tarihinden     itibaren    bir           yıl           geçmedikçe             kuramların         sözleşmeli                    personel         pozisyonlarında               istihdam             edilemezler”

hükmüne uygun olmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Arkeolog Unvanlı Pozisyon için;       Yükseköğretim             kuramlarının         lisans   düzeyinde      eğitim     veren                                 Arkeoloji,    Arkeoloji  ve    Sanat

Tarihi, Klasik             Arkeoloji, Prehistorya,    Protohistorya      ve                Önasya       Arkeolojisi,                      Protohistorya        ve               Ön Asya    Arkeolojisi,

Prehistorik           Arkeoloji,  Tarih      Öncesi       Arkeolojisi                     bölümlerinden          veya                bunlara denkliği yetkili         makamlarca     kabul edilen          yurt

dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 •  Müze Araştırmacısı Unvanlı Pozisyon için; Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.
 •  Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dâhil ilanda belirtilen kazı çalışmalarının içinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir kazı çalışmasında en az bir sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi herhangi bir kazı çalışması için 30 günü ifade eder.)

(Herhangi bir kazı çalışmasında en az 30 gün görev almamış adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

A- Arkeolog:

 1. Yükseköğretim              kurumlarının  lisans        düzeyinde          eğitim    veren          Arkeoloji,     Arkeoloji       ve              Sanat             Tarihi,        Klasik   Arkeoloji,

Prehistorya,               Protohistorya           ve               Önasya       Arkeolojisi,            Protohistorya           ve                  Ön             Asya        Arkeolojisi,                Prehistorik  Arkeoloji,               Tarih

Öncesi               Arkeolojisi  bölümlerinden     veya bunlara     denkliği    yetkili           makamlarca          kabul           edilen     yurt              dışındaki   yükseköğretim

kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
 •  Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

B- Müze Araştırmacısı:

 1. Yükseköğretim kurumlarının            lisans        düzeyinde          eğitim                 veren;     Sanat         Tarihi     bölümü                          veya              denkliği yetkili  makamlarca     kabul

edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.

 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
 •  Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

C- Restoratör:

 1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında lisansüstü programlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 2. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konuları ve mimari restorasyon alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
 3.  Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

ç) Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

 • Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
 • Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
 • T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

 • Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvurmak istedikleri kazı projesi alanı veya merkeze (Türk Tarih Kurumu) ilişkin başvuru formunun eksiksiz doldurulması          ve 3.           maddede                   belirtilen       “Başvuruda           istenen                Belgelerin”      eksiksiz    sisteme     yüklenmesi                   gerekmektedir.

Başvurular 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 06 Kasım 2020 saat: 18.00’dır.             Posta  veya                 elden      yapılan      başvurular,   eksik belgesi        olan        başvurular  ve      başvuru                 tarihinden      sonra yapılan  başvurular

kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sadece bir kazı projesi alanı veya Türk Tarih Kurumu için başvuru yapacaklardır.

Adayların başvuru formunda görev yaptıklarını beyan ettikleri kazı projesi alanları ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerinin teyidi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacak olup, teyit neticesinde beyan bilgisi doğrulanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formları ile       istenen         diğer       belgelerin      incelenmesi  sonucu         yukarıda  belirtilen                          şartları   haiz adaylardan;         Arkeolog       ve

Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek    puan        alan     adaydan başlanarak       ilan                     edilen            pozisyon sayısı   kadar      sözleşmeli           personel yazılı ve/veya sözlü                   sınav yapılmaksızın alınacaktır.

Restoratör        unvanlı   pozisyonlar       için        sadece         mesleki  uygulama    sınavı           yapılarak                 ilan    edilen     pozisyon            sayısı    kadar            sözleşmeli

personel alınacaktır.

Restoratör                      unvanlı pozisyona   başvurusu    kabul           edilen ve        sınava            katılacak                 olan                adaylar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve https://www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

RESTORATÖR POZİSYONUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN MESLEKİ UYGULAMA SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU Sınav Konuları Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati Konservasyon terminolojisiBelgeleme ve hasar tespitiYöntem ve teknikUygulama Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. TBMM Binası yanı Ulus/Ankara 23-27 Kasım 2020 09.00
 • Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.
 •  İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir
 •  Atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

Atanmaya hak       kazanan       adaylar,        başvuru          sırasında   istenen     belgeler haricinde,                     Kurumumuzun       resmi internet         sitesinde                belirtilecek

diğer belgeleri,         sonuçların        ilan    edildiği                                 tarihten          itibaren          en       geç 15 gün içinde Atatürk Kültür, Dil ve           Tarih Yüksek Kurumuna, elden

teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir